จรัสศรี ไวท์ โกลด์

อาคาร จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ห้อง B03 ชั้น B1
919/1 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500