ชุดจี้และต่างหู

ต่างหู
ทองคำขาว - 14.70 กรัม

เพชร - 2.20 กะรัต / 492 เม็ด

แหวน
ทองคำขาว - 13.68 กรัม

เพชร - 2.19 กะรัต / 360 เม็ด

ต่างหู
ทอง - 9.64 กรัม

เพชร - 1.78 กะรัต / 360 เม็ด
มุก - 15 มม.

จี้
ทอง - 3.96 กรัม

เพชร - 0.89 กะรัต / 180 เม็ด
มุก - 14 มม.

ต่างหู
ทองคำขาว - 9.84 กรัม

เพชร - 1.86 กะรัต / 270 เม็ด
เพชรมาคีส์ - 0.64 กะรัต / 8 เม็ด

จี้
ทองคำขาว - 16.74 กรัม

เพชรมาคีส์ - 0.35 กะรัต / 4 เม็ด
เพชร - 1.92 กะรัต / 183 เม็ด

ต่างหู
ทอง - 13.09 กรัม

เพชร - 1.43 กะรัต / 236 เม็ด
มุก - 12 มม.

จี้
ทอง - 5.49 กรัม

เพชร - 0.71 กะรัต / 118 เม็ด
มุก - 13 มม.

ต่างหู
ทองคำขาว - 9.00 กรัม

เพชร - 0.53 กะรัต / 88 เม็ด
มุก - 12 มม.

จี้
ทองคำขาว - 3.54 กรัม

เพชร - 0.26 กะรัต / 44 เม็ด
มุก - 13 มม.

ต่างหู
ทองคำขาว - 12.70 กรัม

เพชร - 2.06 กะรัต / 196 เม็ด
มุก - 14.8 มม.

จี้
ทองคำขาว - 8.89 กรัม

เพชร - 1.40 กะรัต / 121 เม็ด
มุก - 15 มม.