ต่างหู

ทองคำขาว - 7.23 กรัม

เพชร - 1.84 กะรัต / 58 เม็ด

ทองคำขาว - 39.24 กรัม

เพชร - 4.65 กะรัต / 946 เม็ด
ทับทิม - 13.60 กะรัต / 46 เม็ด

ทอง - 21.34 กรัม

เพชร - 11.93 กะรัต / 276 เม็ด
มุก - 16 มม.

ทองคำขาว - 25.86 กรัม

เพชร - 3.35 กะรัต / 328 เม็ด

ทองคำขาว - 4.72 กรัม

เพชรสี่เหลี่ยมคางหมู - 1.62 กะรัต / 40 เม็ด
เพชร - 0.46 กะรัต / 2 เม็ด

ทองคำขาว - 2.86 กรัม

เพชร - 0.37 กะรัต / 60 เม็ด
เพชรสี่เหลี่ยมคางหมู  - 0.54 กะรัต / 10 เม็ด

ทองคำขาว - 4.85 กรัม

เพชร - 0.38 กะรัต / 2 เม็ด
เพชร - 1.54 กะรัต / 14 เม็ด

ทองคำขาว - 4.08 กรัม

เพชร - 0.62 กะรัต / 2 เม็ด
เพชร - 0.72 กะรัต / 4 เม็ด
เพชร - 0.22 กะรัต / 52 เม็ด
มุก - 15 มม. / 2 เม็ด

ทองคำขาว - 2.83 กรัม

เพชร - 0.22 กะรัต / 2 เม็ด
เพชร - 0.06 กะรัต / 8 เม็ด

ทอง - 10.48 กรัม

เพชร - 0.89 กะรัต / 24 เม็ด
มุก - 11 มม. / 2 เม็ด

ทองคำขาว - 3.04 กรัม

เพชร - 0.43 กะรัต / 88 เม็ด

ทอง - 10.80 กรัม

เพชร - 0.99 กะรัต / 124 เม็ด
มุก - 10.8 มม. / 2 เม็ด