สร้อยคอ

ทองคำขาว - 158.00 กรัม

เพชร - 17.38 กะรัต / 800 เม็ด
แซฟไฟร์ - 191.49 กะรัต / 155 เม็ด

ทองคำขาว - 36.31 กรัม

เพชร - 1.20 กะรัต / 18 เม็ด
เพชร - 1.24 กะรัต / 15 เม็ด

สร้อยข้อมือ

ทองคำขาว - 15.67 กรัม

เพชร - 1.32 กะรัต / 170 เม็ด

ทองคำขาว - 24.70 กรัม

เพชร - 3.95 กะรัต / 192 เม็ด

เข็มกลัด & แหวน

ทอง - 25.54 กรัม

เพชร - 1.63 กะรัต / 62 เม็ด
มุก - 22 x 15 มม.

ทองคำขาว - 8.17 กรัม

เพชร - 1.21 กะรัต / 98 เม็ด
มุก - 20 x 12 มม.

ทองคำขาว - 8.70 กรัม

เพชร - 1.64 กะรัต / 80 เม็ด
มุก - 17 x 14 มม.

ทองคำขาว - 16.65 กรัม

เพชร - 4.62 กะรัต / 200 เม็ด
มุก - 15 มม.

ทองคำขาว - 10.74 กรัม

เพชร - 3.41 กะรัต / 333 เม็ด

ทองคำขาว - 9.78 กรัม

เพชร - 0.65 กะรัต / 27 เม็ด

ทองคำขาว - 14.08 กรัม

อะความารีน - 6.04 กะรัต
เพชร - 1.63 กะรัต / 62 เม็ด

ทองคำขาว - 8.43 กรัม

เพชร - 1.28 กะรัต / 78 เม็ด
มุก -14 x 11 มม.

ทองชมพู - 21.34 กรัม

เพชร - 11.93 กะรัต/ 276 เม็ด

ทองคำขาว - 24.10 กรัม

เพชร - 12.23 กะรัต / 276 เม็ด

ทองคำขาว - 10.37 กรัม

เพชร - 1.70 กะรัต / 59 เม็ด

ทองคำขาว - 10.57 กรัม

เพชร - 6.67 กะรัต / 165 เม็ด