แหวนมุก

ทอง - 16.18 กรัม

เพชร - 0.64 กะรัต / 18 เม็ด
มุก - 13 มม.

ทอง - 11.70 กรัม

เพชร - 2.21 กะรัต / 100 เม็ด
มุก - 13.3 มม.

ทอง - 13.14 กรัม

เพชรสี่เหลี่ยมคางหมู - 2.06 กะรัต / 104 เม็ด
มุก - 14.3 มม.

ทอง - 7.05 กรัม

เพชร - 1.06 กะรัต / 136 เม็ด
มุก - 14 มม.

ทอง - 12.63 กรัม

เพชร - 2.04 กะรัต / 116 เม็ด
มุก - 14.4 มม.

ทอง - 10.45 กรัม

เพชร - 1.85 กะรัต / 108 เม็ด
มุก - 17.6 มม.

ทองคำขาว - 6.95 กรัม

เพชร - 0.53 กะรัต / 140 เม็ด
มุก - 12 มม.

ทองคำขาว - 7.46 กรัม

เพชร - 0.37 กะรัต / 64 เม็ด
มุก - 11.6 มม.

ทองคำขาว - 3.01 กรัม

เพชร - 0.14 กะรัต / 44 เม็ด
มุก - 11 มม.

ทองคำขาว - 9.68 กรัม

เพชร - 1.16 กะรัต / 92 เม็ด
มุก - 15.1 มม.

ทองคำขาว - 5.08 กรัม

เพชร - 0.62 กะรัต / 2 เม็ด
มุก - 12.1 มม.

ทอง - 11.39 กรัม

เพชร - 0.54 กะรัต / 160 เม็ด
มุก - 13 มม.

ทองคำขาว - 8.01 กรัม

เพชร - 0.86 กะรัต/ 72 เม็ด
มุก - 12.8 มม.

ทองคำขาว - 5.34 กรัม

เพชร - 0.70 กะรัต / 231 เม็ด
มุก - 11.2 มม.

ทองคำขาว - 8.616 กรัม

เพชร - 1.39 กะรัต / 56 เม็ด
มุก - 11.8 มม.

ทองคำขาว - 3.30 กรัม

เพชร - 0.11 กะรัต / 16 เม็ด
มุก - 9.50 มม.

ทองคำขาว - 7.00 กรัม

เพชร - 1.15 กะรัต / 118 เม็ด
มุก - 12.4 มม.

ทองคำขาว - 13.00 กรัม

เพชร - 0.83 กะรัต / 196 เม็ด
มุก - 13.8 มม.

ทองคำขาว - 7.18 กรัม

เพชร - 0.69 กะรัต / 26 เม็ด
มุก - 14.2 มม.

ทอง - 12.09 กรัม

เพชร - 1.51 กะรัต / 100 เม็ด
มุก - 13.8 มม.

ทองคำขาว - 5.63 กรัม

เพชร - 0.73 กะรัต / 300 เม็ด
มุก - 11.2 มม.

ทองคำขาว - 7.04 กรัม

เพชรสี่เหลี่ยมคางหมู - 0.74 กะรัต / 57 เม็ด
เพชร - 0.11 กะรัต / 6 เม็ด
มุก - 12.5 มม.

ทองคำขาว - 7.37 กรัม

เพชร - 0.56 กะรัต / 134 เม็ด
มุก - 12.8 มม.

ทองคำขาว - 10.52 กรัม

เพชร - 1.38 กะรัต / 24 เม็ด
มุก - 16.2 มม.

ทองคำขาว - 9.11 กรัม

เพชร - 0.43 กะรัต / 37 เม็ด
เพชรสี่เหลี่ยมคางหมู - 0.52 กะรัต / 63 เม็ด
มุก - 13.5 มม.

ทองคำขาว - 8.80 กรัม

เพชร - 1.51 กะรัต / 58 เม็ด
มุก - 16.5 มม.

ทองคำขาว - 9.85 กรัม

เพชร - 0.68 กะรัต / 75 เม็ด
มุก - 14.5 มม.

ทองคำขาว - 19.80 กรัม

เพชร - 0.29 กะรัต / 254 เม็ด

ทอง - 13.22 กรัม

เพชร - 0.93 กะรัต / 54 เม็ด
มุก - 13.80 มม.

ทองคำขาว - 4.15 กรัม

เพชร - 0.49 กะรัต / 44 เม็ด
มุก - 9.5 มม.

ทองคำขาว - 4.22 กรัม

เพชร - 0.09 กะรัต / 7 เม็ด
มุก - 11.2 มม.

ทองคำขาว - 7.54 กรัม

เพชร - 0.57 กะรัต / 72 เม็ด
มุก - 12.6 มม.

ทองคำขาว - 5.65 กรัม

เพชร - 0.28 กะรัต / 14 เม็ด
มุก - 11.1 มม.

ทอง - 4.93 กรัม

เพชร - 0.23 กะรัต / 36 เม็ด
มุก - 13.4 มม.

ทองคำขาว - 9.94 กรัม

เพชรสี่เหลี่ยมคางหมู - 0.55 กะรัต / 55 เม็ด
เพชร - 0.35 กะรัต / 50 เม็ด
มุก - 13.4 มม.

ทอง - 5.45 กรัม

เพชร - 0.31 กะรัต / 10 เม็ด
มุก - 13.8 มม.

ทองคำขาว - 4.39 กรัม

เพชร - 0.24 กะรัต / 60 เม็ด
มุก - 9 มม.

ทองคำขาว - 5.18 กรัม

เพชร - 0.32 กะรัต / 64 เม็ด
มุก - 11.8 มม.

ทองคำขาว - 4.18 กรัม

เพชรสี่เหลี่ยมคางหมู - 0.52 กะรัต / 30 เม็ด
มุก - 12 มม.

ทองคำขาว - 5.49 กรัม

เพชร - 0.56 กะรัต / 144 เม็ด
มุก - 11.2 มม.

ทองคำขาว - 7.30 กรัม

เพชร - 0.90 กะรัต / 120 เม็ด
มุก - 11.2 มม.

ทองคำขาว - 7.29 กรัม

เพชร - 0.47 กะรัต / 64 เม็ด
มุก - 14 มม.

ทองคำขาว - 9.83 กรัม

เพชร - 0.87 กะรัต / 74 เม็ด
มุก - 13.2 มม.

ทองคำขาว - 5.19 กรัม

เพชร - 0.20 กะรัต / 36 เม็ด
มุก - 13.2 มม.

ทองคำขาว - 9.73 กรัม

เพชร - 1.04 กะรัต / 68 เม็ด
มุก - 12 มม.

ทองคำขาว - 7.29 กรัม

เพชร - 0.47 กะรัต / 64 เม็ด
มุก - 13.4 มม.

ทองคำขาว - 14.62 กรัม

เพชร - 0.59 กะรัต / 25 เม็ด
มุก - 21.15 มม.

ทองคำขาว - 14.44 กรัม

เพชร - 0.70 กะรัต / 37 เม็ด
มุก - 22 x 20 มม.

ทอง - 16.77 กรัม

เพชร - 0.55 กะรัต / 6 เม็ด
เพชร - 2.39 กะรัต / 336 เม็ด
มุก - 20 x 17 มม.

ทอง - 22.89 กรัม

เพชร - 1.07 กะรัต / 17 เม็ด
เพชร - 0.34 กะรัต / 7 เม็ด
มุก - 17.5 มม.

ทองคำขาว - 16.67 กรัม

เพชร - 2.57 กะรัต / 350 เม็ด
มุก - 15 มม.

ทองคำขาว - 18.57 กรัม

เพชร - 2.13 กะรัต / 216 เม็ด
มุก - 13 มม.