แหวนเพชร

ทองคำขาว - 8.25 กรัม

เพชร - 0.98 กะรัต / 6 เม็ด
เพชร - 0.37 กะรัต / 46 เม็ด

ทองคำขาว - 3.00 กรัม

เพชร - 0.52 กะรัต / 1 เม็ด
เพชร - 0.03 กะรัต / 6 เม็ด

ทองคำขาว - 3.23 กรัม

เพชร - 0.28 กะรัต / 10 เม็ด
เพชร - 0.50 กะรัต / 1 เม็ด

ทองคำขาว - 8.72 กรัม

เพชรมาคีส์ - 1.07 กะรัต / 1 เม็ด
เพชรสี่เหลี่ยมคางหมู - 1.34 กะรัต / 42 เม็ด

ทองคำขาว - 4.24 กรัม

เพชร - 1.27 กะรัต / 24 เม็ด

ทองคำขาว - 7.01 กรัม

เพชร - 0.66 กะรัต / 1 เม็ด
เพชร - 1.14 กะรัต / 24 เม็ด
เพชร - 0.12 กะรัต / 16 เม็ด

ทองคำขาว - 5.10 กรัม

เพชร - 0.78 กะรัต / 7 เม็ด
เพชร - 0.39 กะรัต / 30 เม็ด

ทอง - 6.12 กรัม

เพชร - 0.53 กะรัต / 1 เม็ด
เพชร - 0.29 กะรัต / 6 เม็ด

ทอง - 11.50 กรัม

เพชร - 0.72 กะรัต / 9 เม็ด

ทองคำขาว - 9.11 กรัม

เพชร - 0.78 กะรัต / 44 เม็ด

ทอง - 5.18 กรัม

เพชร - 0.13 กะรัต / 1 เม็ด
เพชร - 0.04 กะรัต / 2 เม็ด

ทองคำขาว - 4.15 กรัม

เพชรสี่เหลี่ยมคางหมู - 0.43 กะรัต / 5 เม็ด
เพชร - 0.60 กะรัต / 36 เม็ด